Sign. - Ontbinding arbeidsovereenkomst met een 76-jarige werkneemster leidt tot toekenning van een vergoeding ter hoogte van een aanvulling gedurende de eerste twee maanden


Werkneemster, 76 jaar oud, is op 17 februari 2000 op basis van een afroepcontract bij Selektvracht in dienst getreden in de functie van besteller. Daarnaast is werkneemster vanaf 1 mei 2010 gedurende twee dagen per week voor Selektvracht werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In 2008 heeft werkneemster een aanvaring gehad met de depothouder waarna de verhouding verslechtert. Op 20 januari 2011 zou werkneemster de echtgenote van de depothouder hebben geslagen. Werkneemster stelt dat ze door haar huidige en vorige depothouder is getreiterd, vernederd en uitgescholden. In februari 2011 heeft werkneemster zich ziek gemeld. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat de professionele relatie tussen werkgever en werknemer zodanig is verstoord dat dit een verandering van de omstandigheden oplevert. Hoewel valt te begrijpen dat werkneemster opziet tegen het verlies van de werkzaamheden die zij nu al elf jaar voor Selektvracht verricht, dit rechtvaardigt, tegenover de verstoorde arbeidsrelatie, niet de voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Daarbij is van belang dat werkneemster vergeleken met vele van haar leeftijdgenoten in een bijzondere positie verkeert nu zij na haar vijfenzestigste verjaardag al elf jaar heeft kunnen doorwerken en de daaraan verbonden inkomsten heeft genoten. Gelet op het feit dat werkneemster door de ontbinding met onmiddellijke ingang zonder toekenning van enige vergoeding zou worden geconfronteerd met een plotselinge teruggang in haar inkomsten, wordt een vergoeding toegekend naar billijkheid ter aanvulling van haar inkomsten uit AOW en pensioen gedurende de eerste twee maanden na de datum van ontbinding. Deze vergoeding wordt vastgesteld op een bedrag van € 2.500 bruto.

(Ktr. Haarlem 30 maart 2011, LJN BQ0922)

(Ktr. Haarlem 30…

Verder lezen
Terug naar overzicht