Sign. - Ontbinding arbeidsovereenkomst stewardess wegens kapsel in strijd met uiterlijkvoorschriften. Kort haar, piercings en tatoeages niet toegestaan. Geen schending EVRM. Geringe vergoeding


Werkneemster (45 jaar) is sinds maart 1998 bij werkgever in dienst, laatstelijk in de functie van cabin attendant. Voor de cabin attendants gelden strikte kleding- en verzorgingsregels. In het boek Uniform regulations is ten aanzien van de haardracht bepaald: lsquoWhen you are in uniform, your hair must be neatly styled. This means that: Extravagant hairstyles (i.e. not current) and unusual colors (i.e. other than natural hair colors) are not permitted.rsquo Zichtbare tatoeages en piercings zijn ook niet toegestaan. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat werkneemster zich bij herhaling niet heeft gehouden aan de uiterlijkvoorschriften, ondanks door werkgever gegeven (officiële) waarschuwingen en een berisping alsmede toezeggingen van werkneemster zich aan de regels te houden. Werkneemster heeft volgens werkgever zichtbare tatoeages, piercings en extreem kort haar. Verzocht wordt om ontbinding zonder toekenning van een vergoeding. De kantonrechter oordeelt dat uitgangspunt is dat de werkgever gerechtigd is voorschriften te geven over de uiterlijke verzorging van het personeel en de door hen tijdens het werk te dragen kleding. Deze bevoegdheid is wel aan grenzen gebonden, namelijk de eisen van redelijkheid en billijkheid. De beoordeling hiervan geschiedt aan de hand van alle concrete omstandigheden van het geval. Het instructierecht van de werkgever wordt bovendien begrensd door algemeen verbindende voorschriften, zoals het EVRM en de Grondwet. De kantonrechter acht het van belang dat keuze voor het extreem korte haar, tatoeages en piercings een persoonlijke voorkeur is van werkneemster en niet is gebaseerd op godsdienstige opvatting. In de vliegtuigbranche is het volstrekt gebruikelijk dat er regels worden gesteld aan het uiterlijk van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht