Sign. - Ontbinding, zieke werknemer, frequent ziekteverzuim, reflexwerking opzegverbod, toepassing CWI-regels, afwijzing verzoek


Ontbindingsverzoek op grond van frequent ziekteverzuim. Afwijzing omdat werknemer al geruime tijd ziek is en er derhalve sprake is van reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte zodat alleen op grond van bijzondere omstandigheden het ontbindingsverzoek kan worden toegewezen. I.c. niet aangetoond, waarbij als uitgangspunt heeft gegolden dat de werkgever indien de reden frequent ziekteverzuim is, ten minste aan dezelfde voorwaarden moet voldoen, die gelden indien zij voor een CWI-procedure zou hebben gekozen. Dit brengt met zich dat de werkgever aannemelijk moet maken dat er sprake is van een verstoring van het productieproces, onevenredige zware belasting van de collega’s, binnen 26 weken geen normaal ziektepatroon wordt verwacht en er geen passende arbeid binnen de onderneming aanwezig is. Als bijkomende omstandigheid ter zitting wordt aangevoerd een verstoorde arbeidsverhouding. Naar oordeel van de kantonrechter is er weliswaar geen optimale arbeidsverhouding maar er is evenmin geen sprake van een verstoorde arbeidsverhouding, althans dit is onvoldoende aangetoond. Hierbij wordt tevens in aanmerking genomen dat het, gelet op de grootte van het bedrijf, waardoor, indien er al sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsverhouding op de afdeling waar werknemer werkzaam is, het mogelijk zou moeten zijn om werknemer, nadat hij weer arbeidsgeschikt is, te plaatsen op een andere werkplek.

(Ktr. Maastricht 8 januari 2009, LJN BH0081) 

Verder lezen
Terug naar overzicht