Sign. - Ontbindingsprocedure ter zake een werknemer die zich niet aan zijn verzuimverplichtingen heeft gehouden. Beschouwingen over de aard van de ontbindingsprocedure, de rol van de bedrijfsarts versus het rechterlijk oordeel. Kantonrechter volgt de…


Eindbeschikking in een procedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst. De bedrijfsarts heeft in zijn verklaring opgenomen dat hij nooit heeft kunnen constateren dat er sprake was van aanwijzingen van verminderde cognitieve vaardigheden of psychologische of psychiatrische aandoeningen bij werknemer. Dit bevreemdt de kantonrechter want de bedrijfsarts heeft de werknemer aangeraden de psychiater in te schakelen. De kantonrechter constateert dat de bedrijfsarts precies op de hoogte was van de psychiatrische problematiek. De bedrijfsarts verklaart verder dat de door de psychiater genoemde psychische klachten geen relatie hebben met het gedrag van werknemer dat hij zich bij herhaling niet houdt aan afspraken of niet bereikbaar is voor zijn afdeling of de arbodienst. De kantonrechter stelt vast dat de bedrijfsarts niet uitlegt hoe hij tot deze vaststelling is gekomen. Het onbegrip van de kantonrechter over de verklaring van de bedrijfsarts komt ook voort uit zijn eigen waarnemingen ter zitting. De kantonrechter stelt geen medisch oordeel te willen vellen. Het is echter niet zo dat het oordeel van de kantonrechter over de communicatie en de houding van een procespartij voorafgaand aan en op de zitting van generlei waarde is. De wetgever heeft bepaald dat, eventueel na het horen van medische deskundigen, de rechter uiteindelijk beslist. Vanuit een niet medisch begrippenkader mag een psychiatrische aandoening dan ook als lsquoernstig' worden geduid door de rechter. Nu, gelet op de inmiddels ter beschikking staande medische stukken, niet kan worden uitgesloten dat werknemers gedrag, anders dan werkgever en haar bedrijfsarts stellen, voor een relevant gedeelte wordt veroorzaakt door zijn ziekte, wordt de C-factor bepaald op 0,75. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat ook van zieke werknemers verwacht mag worden dat zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht