Sign. - Ontbindingsverzoek wordt afgewezen omdat kantonrechter zich niet heeft kunnen vergewissen van mogelijk verband met OR-lidmaatschap werknemer. Functie Tablemanager uitwisselbaar met nieuwe functie Manager Table Games


Werknemer (49 jaar) is in 1987 in dienst getreden van de werkgever in de functie van Tablemanager. In verband met een reorganisatie is deze functie komen te vervallen en is de nieuwe, zwaardere, functie van Manager Table Games ingevoerd. Werknemer is niet geschikt geacht voor de nieuwe functie Manager Table Games. Er is geen ander passend werk voor werknemer voorhanden. De werkgever verzoekt daarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Conform het Sociaal Plan is aan werknemer een vergoeding van € 157.362 aangeboden. Werknemer is van mening dat hij de functie van Manager Table Games reeds uitoefende en daarnaast voert hij aan dat de afwijzing verband houdt met zijn actieve en kritische opstelling als lid van de ondernemingsraad. Hij weigert de aangeboden beëindigingsovereenkomst te tekenen. De kantonrechter oordeelt als volgt. Op grond van art. 7:685 lid 1 BW moet de kantonrechter zich ervan vergewissen dat het OR-lidmaatschap van werknemer geen verband houdt met het ontbindingsverzoek. Het zich ervan vergewissen betekent dat men zichzelf zekerheid moet geven over iets. Gelet op de aangehaalde gebeurtenissen van de zijde van werknemer en de reactie van de werkgever daarop, heeft de kantonrechter zich er niet van kunnen vergewissen dat de OR-werkzaamheden van werknemer geen enkele rol hebben gespeeld in het onderhavige ontbindingsverzoek, zodat reeds op deze grond het verzoek moet worden afgewezen. Ten overvloede overweegt de kantonrechter nog dat verschillende functies onderling uitwisselbaar zijn. De competenties komen nagenoeg (alleen het niveau van de competentie lsquoleiderschap' verschilt) overeen. Van een ingrijpende functiewijziging is in elk geval geen sprake. De werkgever heeft niet zonder nader onderzoek kunnen concluderen dat werknemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht