Sign. - Onterechte beperking op wijziging patroniem (vadersnaam)


Nataliya Volodymyrivna Garnaga leeft reeds enkele jaren samen met haar moeder, stiefvader en stiefbroer. Omdat de vrouw niet geassocieerd wil worden met haar biologische vader, wenst zij haar patroniem 'Volodymyrivna' te wijzigen in 'Yuriyivna', zodat deze naam naar haar stiefvader verwijst.
In 2004 dient zij het daartoe strekkende verzoek in, doch zonder succes. Volgens de Oekraïense autoriteiten voorziet de Oekraïense wetgeving slechts in een dergelijke mogelijkheid indien de biologische vader zijn naam heeft gewijzigd. Aangezien hiervan in dit geval geen sprake is, wordt het verzoek afgewezen. In 2004 heeft de vrouw haar achternaam wel kunnen wijzigen van Glazkova (de achternaam van haar biologische vader) naar Garnaga (de achternaam van haar stiefvader).
Garnaga legt de weigering van de Oekraïense autoriteiten om haar patroniem te wijzigen ter beoordeling voor aan het EHRM. Volgens haar is de weigering een inbreuk op artikel 8 EVRM (recht op privé- en familieleven).
De Oekraïense autoriteiten hebben het verzoek van Garnaga afgewezen onder verwijzing naar hun interpretatie van het Oekraïense burgerlijk recht, inhoudende dat een patroniem slechts gewijzigd kan worden als de voornaam van de vader is gewijzigd. Garnaga bestrijdt dat.
Het EHRM stelt vast dat op het geschil diverse regelgeving van toepassing was en dat de regelgeving onvoldoende duidelijk is. De Oekraïense regelgeving met betrekking tot de naamswijziging is flexibel. Een persoon die zijn naam wenst te wijzigen, kan daartoe een eenvoudige procedure volgen. De Oekraïense autoriteiten hebben bij hun weigering niet aangegeven dat deze werd ingegeven door de noodzaak om een accurate naamregistratie te bewerkstelligen. In dat kader oordeelt het EHRM dat de door de Oekraïense autoriteiten opgelegde beperkingen om de…

Verder lezen
Terug naar overzicht