Sign. - Ontnemen corporate opportunity


De vennootschappen (Modulo Béton en Heron) hebben voor hun activiteiten een licentie verworven voor Nederland en Duitsland. Belanghebbenden ((indirect) aandeelhouders) hebben een Zwitserse vennootschap opgericht die deze licenties heeft verworven voor een groot aantal Europese landen. Een corporate opportunity is aan de vennootschappen ontnomen omdat zij hun Europese ambities niet kunnen realiseren. Dit valt in de eerste plaats bestuurder van de vennootschappen Antheo aan te rekenen, die het belang van de vennootschappen voorop had moeten stellen en deze (in overleg met zijn medebestuurder Pajupama)
bij het onderhandelen over het verkrijgen van Europese licenties had moeten betrekken. Er is bij deze bestuurder sprake van een ontoelaatbare verstrengeling van haar eigen belang met de belangen van de vennootschappen. Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een onderzoek wordt bevolen. Nu sprake is van een impasse in de besturen van beide vennootschappen, moet een bestuurder met beslissende stem worden benoemd. Ook de vergadering van aandeelhouders van Modulo verkeert in een impasse. Hoewel in de aandeelhoudersvergadering van Heron strikt genomen geen sprake is van een impasse, worden gelet op het feit dat het in de aandeelhoudersvergadering van beide vennootschappen steeds om dezelfde personen gaat, en de activiteiten van beide vennootschappen sterk met elkaar verweven zijn, bij wijze van onmiddellijke voorziening in beide vennootschappen alle aandelen behoudens één ten titel van beheer overgedragen aan de te benoemen bestuurder.
(Hof Amsterdam (OK) 21 december 2012, ARO 2013/10, Modulo Béton Nederland BV; Heron BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht