Sign. - Ontslag 63-jarige langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet kennelijk onredelijk


Kennelijk onredelijk ontslag na ontslagvergunning. Langdurige arbeidsongeschiktheid voldoende reden voor ontslag. Ontslag niet kennelijk onredelijk volgens het gevolgencriterium. Causale relatie tussen arbeidsongeschiktheid (burn-out) en werk is onvoldoende onderbouwd. Gegeven de pogingen van de werkgever om de arbeidssituatie te verbeteren en gelet op het feit dat werknemer veelal zelfstandig werkte en geen hoge werkdruk werd opgelegd, kan de werkgever geen verwijt voor de arbeidsongeschiktheid worden gemaakt. Evenmin kan de werkgever worden verweten onvoldoende re-integratie-inspanningen te hebben verricht, nu de werkgever voortdurend pogingen heeft gedaan werknemer aan het werk te krijgen en hem zelfs een concreet aanbod in het kader van een tweede spoor-traject heeft gedaan. Leeftijd en gezondheid voorts niet doorslaggevend, gelet op de late indiensttreding en het korte dienstverband.

(Ktr. Dordrecht, 14 januari 2010, LJN BL6514)

(Ktr. Dordrecht, 14 januari 2010, LJN BL6514)

Verder lezen
Terug naar overzicht