Sign. - Ontslag op staande voet nadat de werknemer bedrijfsinformatie aan zijn toekomstige werkgever doorspeelt, houdt stand. De werknemer is schadeplichtig jegens werkgever


Werknemer (40 jaar) is sinds 1 januari 2007 in dienst bij werkgever en laatstelijk werkzaam als planner/werkvoorbereider. Het dienstverband is door werknemer op 31 maart 2010 ingaande 1 mei 2010 opgezegd omdat hij per die datum in loondienst kon treden bij FKM. Werknemer heeft nog tijdens zijn dienstverband bedrijfsgevoelige informatie doorgespeeld aan zijn toekomstig werkgever. Werkgever heeft werknemer daarvoor op staande voet ontslagen. Partijen vorderen gefixeerde schadevergoeding van elkaar. De kantonrechter oordeelt dat het zonder toestemming toespelen door een werknemer van informatie aangaande producten (hier: onderdelen) die door de werkgever in het productieproces worden benut in beginsel in strijd is met hetgeen een goed werknemer betaamt. Hij dient jegens derden, ook zonder uitdrukkelijk verbod daartoe, geheimhouding te betrachten, temeer indien die derde, zoals hier, soortgelijke producten vervaardigt. Werkgever heeft derhalve terecht ontslag op staande voet verleend en de gefixeerde schadevergoeding wordt toegewezen.

(Ktr. Zwolle 26 april 2011, LJN BQ2957)

(Ktr. Zwolle 26 april 2011, LJN BQ2957)

Verder lezen
Terug naar overzicht