Naar de inhoud

Sign. - Ontslag op staande voet, vernietiging, vervaltermijn, herstel arbeidsovereenkomst, spoorwissel (Rb. Amsterdam 17 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9413)

De werknemer is een chauffeur, die op 2 oktober 2015 op staande voet is ontslagen. De werknemer heeft geen verzoekschrift tot vernietiging van die opzegging ex art. 7:681 BW ingediend, maar is wel een kort geding gestart. Toen de advocaat van de werknemer erop werd gewezen dat de termijn van twee maanden om een dergelijk verzoek in te dienen was verstreken, verzocht hij om de kortgedingdagvaarding als verzoekschrift aan te merken. De spoorwissel op grond van art. 69 Rv wordt niet geaccepteerd, omdat vernietiging niet werd gevorderd.

De vordering in kort geding wordt afgewezen, omdat de werknemer in een bodemprocedure geen succes meer kan behalen.