Sign. - Ontvanger verzoekt faillietverklaring


Geïntimeerde heeft gesteld dat de Ontvanger misbruik van recht heeft gemaakt door haar faillissement aan te vragen. Volgens geïntimeerde zou de Ontvanger een "actualiteitenonderzoek" hebben ingesteld, kennelijk met het uitsluitende doel om een steunvordering voor de faillissementsaanvraag te verkrijgen. Daarmee is het volgens geïntimeerde in strijd met de leidraad Invordering 2008 uitgevoerd. Ten aanzien van dit gestelde misbruik van recht wordt overwogen dat het actualiteitenonderzoek is verricht vóórdat de Ontvanger het faillissementsverzoek indiende. De Ontvanger maakt dan ook geen misbruik van recht door het geven van de opdracht tot het instellen van een actualiteitenonderzoek. Hieraan doet niet af dat de Ontvanger eerder toestemming aan de minister heeft gevraagd en gekregen tot het aanvragen van het faillissement van geïntimeerde. Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is ten aanzien van geïntimeerde niet summierlijk gebleken van het bestaan van de toestand te hebben opgehouden te betalen. De Ontvanger heeft niet aannemelijk gemaakt dat de vordering van de Ontvanger in 2010 per saldo is opgelopen. Uit de e-mail van 10 november 2010 van Vesting finance blijkt dat de schuld van geïntimeerde aan het pensioenfonds geheel is voldaan. De grootste concurrente crediteur is de verhuurder. Deze heeft echter een schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat geïntimeerde de huur voorlopig niet hoeft te betalen en dat de huur verrekend zal worden bij de aankoop van het onroerend goed. Daarnaast heeft geïntimeerde nog een groot aantal crediteuren, maar daartegenover staat ook een groot aantal debiteuren, terwijl niet is gebleken dat een van de crediteuren bereid is de faillissementsaanvraag van de Ontvanger te ondersteunen. Verder heeft geïntimeerde maandelijkse omzetcijfers overgelegd, waaruit blijkt dat zij maandelijks winstgevende omzet maakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht