Sign. - Ontvankelijkheid enquêteverzoek


De ontvankelijkheid van verzoekster Chinnede Ltd., een vennootschap naar Chinees recht en gevestigd te Hong Kong, houdt alle aandelen in en is enig bestuurder van Chinese Workers BV. Chinese Workers drijft een onderneming gericht op het detacheren van uit China afkomstig horecapersoneel in Nederland. Chinnede beheert uitsluitend de aandelen van Chinese Workers en verricht verder geen (ondernemings)activiteiten. Er is geen reden waarom dat beheer vanuit Hong Kong zou moeten worden verricht en het beheer wordt feitelijk ook niet vanuit Hong Kong verricht. Alle ondernemingsactiviteiten worden door of in opdracht van Chinese Workers verricht. De werving van horecapersoneel in China geschiedt door Chinese uitzendbureaus in opdracht van Chinese Workers. De door die uitzendbureaus verschuldigde commissie wordt door Yeh-Chiu, houdster van 25% van de aandelen in en bestuurder van Chinnede, gefactureerd en door Yeh-Chiu rechtstreeks aan de aandeelhouders van Chinnede betaald. Op grond van deze omstandigheden moeten de aandeelhouders in (de buitenlandse moeder) Chinnede worden aangemerkt als economisch gerechtigden tot de aandelen van (de Nederlandse dochter) Chinese Workers. Gelet op de bij de beantwoording van de ontvankelijkheidsvraag in aanmerking te nemen economische werkelijkheid rechtvaardigen de genoemde feiten en omstandigheden het maken van een uitzondering op de hoofdregel van art. 2:346 lid 1 BW, dat bepaalt dat slechts houders van aandelen in de vennootschap waarop het onderzoek betrekking heeft bevoegd zijn tot het indienen van zodanig verzoek. Yeh-Chiu is bevoegd tot het doen van een enquêteverzoek en een verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen ten aanzien van Chinese Workers. De verdere beoordeling van het verzoek De Ondernemingskamer stelt vast dat tussen Yeh-Chiu en…

Verder lezen
Terug naar overzicht