Sign. - Ontwikkelingen bij de grensoverschrijdende herinvesteringsreserve


De auteur bespreekt de gevolgen van een recent arrest van de Hoge Raad op de vorming van een herinvesteringsreserve door een beperkt binnenlands belastingplichtige. ten eerste gaat de auteur in op de vorming van een herinvesteringsreserve door een binnenlands belastingplichtige op zowel binnenlands als buitenlands vastgoed. Vervolgens gaat de auteur in op de beperkt binnenlands belastingplichtige die investeert. Bij herinvestering in buitenlands vastgoed dient de beperkt binnenlands belastingplichtige af te rekenen. Dit is anders als geen verdrag bestaat. De auteur bespreekt ook de positie van de herinvesterende buitenlands belastingplichtige, bij zowel een binnenlandse als een buitenlandse herinvestering. Ook hier acht de auteur het waarschijnlijk dat bij een investering in buitenlands vastgoed de buitenlands belastingplichtige ophoudt in Nederland belastbare winst te genieten, zodat afrekening volgt en Nederland volgens het vermogenswinstartikel mag heffen.

(NTFR 2013/1257, H. Vermeulen)

Verder lezen
Terug naar overzicht