Sign. - Ontwikkelingen: IPR-erfrecht


In deze bijdrage wordt aan de hand van recente rechtspraak een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van het IPR-erfrecht. Daarbij komt het Haagse Erfrechtverdrag 1989 aan de orde en de toepassing die daaraan in de Nederlandse rechtspraak wordt gegeven. Ook wordt ingegaan op de wijzigingen die de EU-Erfrechtverordening vanaf 17 augustus 2015 in het IPR-erfrecht met zich zal brengen.

(P. Vlas en F. Ibili, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6989)

Verder lezen
Terug naar overzicht