Sign. - Ontwikkelingen rond de accountancy in 2012


De schrijvers bespreken een aantal ontwikkelingen rond de accountancy die zich in 2012 hebben voorgedaan. Zij gaan daarbij in op het toezicht op de accountancy maar zij staan vooral stil bij de in december 2012 aangenomen Wet op het accountantsberoep en de daarin verborgen wijzigingen van de Wet toezicht accountantsorganisaties.
(Ondernemingsrecht 2013, 6, mr. A.J.P. Tillema en mr. H.K.O. Reimers)

Verder lezen
Terug naar overzicht