Sign. - Onverplichte rechtshandeling


In de onderhavige kwestie gaan partijen ervan uit dat een door de curator vernietigde (overeenkomst die ten grondslag lag aan een)  hypotheekverstrekking (aan X), een onverplichte rechtshandeling was. De curator heeft daarbij gesteld dat sprake is van een samengestelde rechtshandeling. Vraag is dan of aan de zijde van X aan het vereiste van wetenschap van benadeling van schuldeisers is voldaan. Dit is het geval indien ten tijde van de handeling het faillissement van de hypotheekverstrekker (failliet) en een tekort daarin voor X met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien. X heeft gesteld dat er voorafgaand aan de totstandkoming van de geldlening veelvuldig overleg was geweest tussen X, failliet en de Gemeente Rotterdam over de continuïteit van de door failliet in stand gehouden ondernemingen. Resultaat daarvan was dat X het registergoed van failliet zou kopen voor € 900.000. In verband met liquiditeitsspanningen bij failliet kon de formalisering van de koop van het registergoed niet worden afgewacht en daarom is de betaling van € 900.000 in de vorm van een geldlening met hypotheekstelling gedaan. Ook daaruit blijkt dat aan X bekend was hoe acuut het liquiditeitsprobleem van failliet was en dat X bekend was met de acute noodzaak tot verschaffing van de € 900.000. De wetenschap van X wordt bevestigd door de inhoud van een notitie van de financieel adviseur van failliet, die X kende. Niet vereist is overigens dat X met de interpretatie van de financiële adviseur van de situatie instemde, kennis daarvan is voldoende. Ten slotte had een controller van X voorafgaand aan de transactie inzage gekregen in de boeken van failliet en zijn advies aan X was…

Verder lezen
Terug naar overzicht