Sign. - Onverschuldigde betaling


Uit de bepalingen van de tussen geïntimeerde en de kredietbank gesloten overeenkomst blijkt dat laatstgenoemde geldbedragen ontving als direct en onmiddellijk vertegenwoordiger van geïntimeerde. of en zo ja, in hoeverre de Belastingdienst daarvan ten tijde van de onderhavige overmaking wetenschap had, is irrelevant. ook wanneer zou moeten worden aangenomen dat zodanige wetenschap bij haar ontbrak en dat zij meende (rechtstreeks) op een rekening van geïntimeerde te betalen, heeft de overschrijving op de rekening van de kredietbank als een betaling aan geïntimeerde te gelden. Daarmee is geïntimeerde, en niet de kredietbank c.q. de gemeente, aan te merken als "de ontvanger" van wie ingevolge art. 6:203 BW het onverschuldigd betaalde bedrag kan worden teruggevorderd.
(Hof Leeuwarden 19 juni 2012, LJN BX4376, «JOR» 2012/375, m.nt. mr. S.R. Damminga)

Verder lezen
Terug naar overzicht