Sign. - Ook verificatie bij onherroepelijk vonnis


Ook indien de schuldeiser over een onherroepelijk vonnis voor zijn vordering beschikt, moet zijn vordering worden geverifieerd. De verificatie dient ertoe de lijst van de in het faillissement erkende vorderingen samen te stellen, die uiteindelijk dient voor het opstellen van de uitdelingslijst. geen verschil maakt dan ook of het vonnis al dan niet rond de datum van de faillietverklaring is gewezen. indien renvooi plaatsvindt overeenkomstig art. 122 lid 1 fw of indien de procedure wordt voortgezet overeenkomstig art. 29 fw, zal de vordering (vooralsnog) niet (kunnen) worden geplaatst op de lijst van erkende vorderingen. Als de vordering vervolgens in de renvooiprocedure of de voortgezette procedure onherroepelijk wordt toegewezen, zal deze moeten worden opgenomen in de uitdelingslijst, zonder dat nog een nadere verificatie nodig is. inzet van het renvooi en de voortzetting van de procedure is immers of de vordering in het faillissement kan worden erkend. Van een onherroepelijke toewijzing is in de onderhavige zaak (nog) geen sprake. ingeval de curator, zoals hier, een rechtsmiddel aanwendt tegen een uitspraak die kort voor of na de faillietverklaring is gedaan, is art. 29 fw niet van toepassing, omdat daarvoor in dat geval geen grond is (HR 16 januari 2009, «JOR» 2009/95 (Wertenbroek q.q./ Erven Van Vlerken)). De curator heeft door het instellen van het rechtsmiddel gekozen voor voortzetting van de procedure. Dat om deze reden geen schorsing plaatsvindt van de instantie die geopend is door het door de curator ingestelde rechtsmiddel, laat echter, anders dan het middel wil, onverlet de bevoegdheid die art. 29 en 122 lid 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht