Sign. - Opdat uw laatste wil geschiede


De auteurs gaan in op de vraag of de Nederlandse stichting gebruikt kan worden als alternatief voor de Anglo-Amerikaanse trust, zodat op erfrechtelijk vlak een vergaande flexibiliteit kan worden gecreëerd.

(N.V.C.E. Bauduin en T.F.H. Reijnen, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2014/7007)

Verder lezen
Terug naar overzicht