Sign. - Openbare biedingen – acting in concert


Over de invulling van het begrip handelen in onderling overleg ( acting in concert ) bestaat onduidelijkheid. In de nota van toelichting bij het op 1 juli van dit jaar gewijzigde Besluit openbare biedingen wordt uiteengezet waarom er geen concrete vormen van samenwerking tussen aandeelhouders zijn benoemd die niet kwalificeren als acting in concert . De schrijvers bepleiten het belang van het nader specificeren van het begrip voor de openbarebiedingenpraktijk. De toevoegingen in het ook gewijzigde Vrijstellingsbesluit hebben geleid tot duidelijkheid over twee specifieke vrijstellingen, maar hebben de onduidelijkheid over acting in concert in het algemeen niet kunnen wegnemen. De schrijvers kijken ten slotte kort naar acting in concert op Europees niveau.

(V&O 2012, nr. 9, p. 157, mr. E.A. Snoeijer en mr. F.P.R. Schreuder)

Verder lezen
Terug naar overzicht