Sign. - Opheffing testamentaire last ex art. 4:134 BW


In haar testament heeft erflaatster aan de erfgenaam de last opgelegd om een gedeelte van de tuin waar haar negen honden zijn begraven intact te laten. Dit betekent dat deze grond niet mag worden bewerkt of bebouwd.

Op verzoek van de erfgenaam heft de Rechtbank Midden-Nederland 11 november 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7719, de last op ex art. 4:134 BW. De feitelijke onmogelijkheid om aan de uitdrukkelijke wens van erflaatster gevolg te geven, is een omstandigheid die volgens de…

Verder lezen
Terug naar overzicht