Sign. - Opzegging door werknemer, bewoordingen ziekmelding werknemer


De werknemer werkt bij een horecaonderneming als bedrijfsleider. Op een gegeven moment vindt een gesprek plaats met de eigenaar, waarin de werknemer laat weten spanningen te ervaren op het werk. Na dat gesprek komt de werknemer niet meer werken. De werkgever stelt onder andere dat de werknemer daarmee ontslag heeft genomen. De kantonrechter oordeelt echter dat voornoemd gesprek moeilijk anders gezien kan worden als een ziekmelding, ook al is dat niet expliciet uitgesproken. (Ktr. Groningen 15 oktober 2008, LJN BJ4451)

(Ktr. Groningen 15 oktober 2008, LJN BJ4451)

Verder lezen
Terug naar overzicht