Sign. - OR en sociaal plan: beschikking OK een vreemde eend in de bijt?


In deze bijdrage bespreekt de auteur de uitspraak van het Hof Amsterdam (OK) van 9 november 2010, LJN BO3380, «JAR» 2011/10 en ARO 2010/167 (Internationaal Danstheater (IDT)). Zie voor een beschrijving van deze uitspraak TAP 2011, 1, p. 33. In deze zaak oordeelt de OK, kort gezegd, dat het door IDT genomen reorganisatiebesluit niet kennelijk onredelijk is. Voor zover hier van belang overweegt de OK dat IDT transparant is geweest over de personele gevolgen en het sociaal plan (SP), zodat niet gezegd kan worden dat niet voldaan is aan art. 25 lid 3 WOR. Deze beschikking is, aldus Sprengers in zijn commentaar, aanleiding stil te staan bij de rechtspraak over de OR en het SP. Dit doet hij aan de hand van enkele vragen die tot nu toe in de rechtspraak van de OK zijn beantwoord, zoals: heeft de OR adviesrecht over een SP, vervalt het adviesrecht van de OR indien er een SP met de vakbonden wordt afgesloten, mag een OR wachten met advisering totdat er overeenstemming is over het SP, hoe speelt de inhoud van een SP een rol bij de toetsing door de OK en kan de besluitvorming zo gefaseerd worden dat eerst hoofdlijnen (van de reorganisatie) aan de orde komen en pas later het SP? Sprengers concludeert dat de IDT-beschikking niet goed te plaatsen valt binnen deze rechtspraak. De ondernemer heeft in de adviesaanvraag aangegeven dat hij voornemens is met de vakbond een afvloeiingsregeling overeen te komen lsquovastgelegd in een SP en passend bij de financiële omstandigheden van IDT'. De OK oordeelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht