Sign. - OR krijgt spreekrecht op de algemene vergadering van NV’s


Ook deze bijdrage bespreekt het wetsvoorstel dat beoogt de OR van NVrsquos een spreekrecht te geven bij belangrijke besluiten van de AV. De auteur gaat in op de vraag op welk moment in de besluitvorming de OR spreekrecht toekomt. Daarna besteedt de auteur aandacht aan de vraag welke OR spreekrecht toekomt. Volgens het wetsvoorstel geldt dit spreekrecht voor alle NVrsquos met een OR. Dit betekent volgens de auteur dat bijvoorbeeld binnen een concern waartoe meerdere NVrsquos behoren, afhankelijk van waar de ondernemingraad of -raden zijn ingesteld, op meerdere niveaus spreekrecht kan bestaan voor dezelfde of verschillende ondernemingsraden. Voorts gaat de auteur in op (het ontbreken van) de rechtsgevolgen als het standpunt van de OR ontbreekt. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat het ontbreken van een standpunt van de OR de besluitvorming in de AV niet aantast. De auteur vraagt zich af wat een rechter zal doen als een OR in rechte vordert om het zonder zijn standpunt genomen besluit te vernietigen op grond van de redelijkheid en billijkheid (hij verwijst hiervoor naar de bijdrage van Nowak). Ten slotte bespreekt de auteur voor welke besluiten het spreekrecht zal gaan gelden. Achtereenvolgens komen aan de orde (i) de vaststelling van het bezoldigingsbeleid, (ii) de benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurders en commissarissen en (iii) belangrijke bestuursbesluiten. (V&O 2009, p. 87-90, S. Schermerhorn)

Verder lezen
Terug naar overzicht