Sign. - Organen vennootschap functioneren niet meer naar behoren


Verzoekers zijn ontvankelijk omdat het geschil niet uitsluitend is gelegen in het al of niet aflossen van de door verzoekers aan de vennootschap verstrekte lening. De verhouding tussen de beide bestuurders, alsmede de verhouding tussen een van de bestuurders en verzoekers als medeaandeelhouder, is ernstig verstoord. Bovendien moeten de nodige vraagtekens worden geplaatst bij het functioneren van deze bestuurder. Haar zakelijke en persoonlijke belangen zijn verstrengeld. Daar komt bij dat de informatieverstrekking door deze bestuurder aan de aandeelhouder en aan haar medebestuurder ernstig te wensen over heeft gelaten. Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid van de vennootschap. De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek. De verhouding is dusdanig verstoord dat de organen van de vennootschap niet meer naar behoren kunnen functioneren en onmiddellijke voorzieningen moeten worden getroffen. Een van de bestuurders wordt geschorst, met benoeming van een derde tot zelfstandig bevoegde bestuurder met beslissende stem. Van iedere aandeelhouder wordt aan deze bestuurder een aandeel ten titel van beheer overgedragen. (Hof Amsterdam (OK) 8 december 2011, ARO 2012/1, Beleggingsmaatschappij Noork BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht