Sign. - OTS vanwege traumatische ervaring


De vader en de moeder zijn op 28 maart 1990 met elkaar gehuwd. Samen hebben ze vier kinderen gekregen. Een van de kinderen is inmiddels meerderjarig. Het huwelijk is in 2010 ontbonden. De moeder is met het eenhoofdig gezag over de kinderen belast. Er is geen omgangsregeling tussen de vader en de kinderen toegekend. Er is wel een informatieregeling vastgesteld. De vader is inmiddels gedetineerd vanwege het strafbaar feit dat hij in 2009 jegens de moeder heeft gepleegd. Hij heeft haar ernstig lichamelijk letsel toegebracht. De kinderen hebben de vader niet meer gezien sinds hij de moeder lichamelijk letsel heeft toegebracht. Twee dagen na het steekincident zijn de kinderen met spoed onder toezicht van Bureau Jeugdzorg geplaatst, aangezien zij getuige waren van het feit dat de vader de moeder heeft proberen te doden. De ondertoezichtstelling is steeds verlengd. Gedurende het herstel van de moeder hebben de kinderen bij hun tante gewoond. Nu verblijven de kinderen met hun moeder op een voor de vader geheim adres. Bureau Jeugdzorg heeft de ondertoezichtstelling op 25 oktober 2010 beëindigd, omdat er geen zorgen waren over de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen.
De Raad heeft in 2011 de rechtbank verzocht de ondertoezichtstelling over de kinderen weer uit te spreken, naar aanleiding van de mondelinge behandeling van het verzoek van de vader tot vaststelling van een omgangsregeling. De rechtbank heeft naar aanleiding van het verzoek van de vader bepaald dat eventuele omgang tussen de vader en kinderen doorgang kan hebben in het kader van een ondertoezichtstelling door tussenkomst van de gezinsvoogd. De moeder heeft hoger beroep aangetekend tegen deze beslissing.
Het hof is, onder verwijzing naar Hoge Raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht