Sign. - Over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardecreatie, ondernemingsrecht en vennootschappelijk belang


Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) kan een rol spelen bij waardecreatie en het voorkomen van waardevernietiging bij ondernemen. Sinds 2009 rekent de Corporate Governance Code de verantwoordelijkheid voor de relevante maatschappelijke aspecten van het ondernemen met zoveel woorden tot de kerntaken van het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen. De schrijvers onderzoeken, mede aan de hand van het door de SER gepubliceerde rapport De winst van waarden en de
visie van de Europese Commissie de vraag of ook het ondernemingsrecht een rol kan spelen met betrekking tot MVO. Het centrale begrip daarbij is het vennootschappelijk belang, mits dit begrip juist wordt verstaan. Idealiter zou het ook nader moeten worden gespecificeerd. De schrijvers zetten een en
ander uiteen.
(TvOB 2012, nr. 5, p. 120, prof. mr. A.J.A.J. Eijsbouts en B. Kemp)

Verder lezen
Terug naar overzicht