Sign. - Over stemrechtloze aandelen en cash out (de)mergers in nederland


Een cash out merger is een juridische fusie waarbij de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap geen aandelen in de verkrijgende vennootschap als tegenprestatie verkrijgen, maar een bedrag in contanten. Zij treden dus uit. In Nederland is dit niet toegestaan, zo volgt uit art. 2:325 lid 2 en 2:334x lid 2 BW. Inmiddels is een partiële cash out merger wel toegestaan als het om een grensoverschrijdende juridische fusie gaat. Na de invoering van de flex-bv lijkt een bijna volledige cash out merger toegestaan te zijn. De schrijver bespreekt de huidige en toekomstige regels. (Ondernemingsrecht 2011, 94, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht