Sign. - Over vaste inrichting, onderneming en de capital allocation approach


Naar aanleiding van het OESO-rapport van 22 juli 2010 en het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 15 januari 2011 over de winstallocatie aan vaste inrichtingen, beschrijven de auteurs in dit artikel de toerekening van eigen vermogen, vreemd vermogen en de daarbij behorende (rente) lasten aan vaste inrichtingen. Daarbij wordt tevens ingegaan op de invulling en afbakening van het begrip 'onderneming'.
(MBB 2012, nr. 6, E. Nijkeuter en D.M Brouwers)

Verder lezen
Terug naar overzicht