Sign. - Overgang concessie en overgang arbeidsovereenkomst op nieuwe concessiehouder.


Overgang concessie en overgang arbeidsovereenkomst op nieuwe concessiehouder. Indirect betrokken werknemer in de zin van art. 37 Wet personenvervoer 2000. Geen overgang arbeidsovereenkomst naar nieuwe concessiehouder omdat voormalige concessiehouder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de arbeidsplaats van de werknemer op grond van het verlies van de concessie dient te vervallen In deze zaak trad de werknemer op 1 februari 1983 in dienst van (een rechtsvoorgangster) van Connexxion. Vanaf 1 oktober 2003 was hij in de functie van Facility Manager werkzaam voor meerdere divisies binnen het Connexxionconcern. In die functie was hij belast met het beheer van de bedrijfspanden en bedrijfsterreinen (locaties) van het concern, waaronder die in gebruik bij Connexxion Openbaar Vervoer N.V. ten behoeve van het openbaar vervoer onder de concessie Bus Streek Overig in (de regio) Rotterdam. Bij besluit van 25 juni 2008 is deze concessie per 14 december 2008 voor de daarop volgende drie jaar verleend aan Qbuzz. Bij brief van 28 oktober 2008 heeft Connexxion aan de werknemer meegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege zal overgaan op de nieuwe concessiehouder. De werknemer heeft zich tegen die overgang verzet. In eerste aanleg veroordeelde de kantonrechter te Hilversum Connexxion in kort geding tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst van de werknemer vanaf 14 december 2008. In hoger beroep overweegt het hof dat de vraag of de arbeidsovereenkomst van de werknemer al dan niet per 14 december 2008 van rechtswege is overgegaan op Qbuzz wordt beheerst door het bepaalde in art. 37 Wet personenvervoer 2000 (WPV). Deze bepaling heeft betrekking op het bij de overgang van een concessie van rechtswege overgaan van de op die concessie werkzame werknemers naar de nieuwe concessiehouder…

Verder lezen
Terug naar overzicht