Sign. - Overgang van onderneming


In deze zaak speelt de vraag of er sprake is van een overgang van onderneming. Auto Janssen Roermond BV (Auto Janssen) staakte per 1 oktober 2009 het autobedrijf. Hekkert Roermond BV (Hekkert) nam de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte over en een deel van de inventaris van Auto Janssen tegen betaling van een bedrag van € 75.000. Het Citroën-dealerschap van Auto Janssen eindigde, maar de klantenkring en de voorraad autorsquos van Auto Janssen werden niet overgedragen. Het postbusnummer hield op te bestaan. Het abonnement van de afvaldienst werd opgezegd en de aansluiting van de pinautomaat werd beëindigd. In het kader van de overname van de huurovereenkomst en de inventaris werd tussen Hekkert en Auto Janssen afgesproken (en vastgelegd in een gespreksverslag) dat Hekkert aan werknemers van Auto Janssen een arbeidsovereenkomst onder gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden zou aanbieden. Geen enkele werknemer van Auto Janssen is overigens bij Hekkert in dienst getreden.
Hekkert heeft werknemer een arbeidsovereenkomst aangeboden met een lager brutosalaris en een voor werknemer minder gunstige provisieregeling. Werknemer accepteerde dit niet en vorderde van Hekkert in kort geding voortzetting van zijn arbeidsovereenkomst met Auto Janssen onder gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden op grond van overgang van onderneming (art. 7:662 e.v. BW). Werknemer voert subsidiair aan dat de afspraak tussen Hekkert en Auto Janssen ten aanzien van het aanbod aan werknemers van een arbeidsovereenkomst onder gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden is aan te merken als een derdenbeding en vordert nakoming van dit beding. Hekkert stelt dat geen sprake is van een overgang van onderneming noch van een derdenbeding. De kantonrechter stelt dat het vooralsnog alleen zeker is dat Hekkert de huur van de bedrijfsruimte heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht