Sign. - Overgang van onderneming bij contractswisseling schoonmaakbedrijven?


X is als schoonmaker in dienst getreden bij RS Cleaning. Hij werkt met 3 collegarsquos op het project Vion. Dit project is op enig moment gegund aan ISS. Op grond van artikel 50 van de cao heeft ISS aan X een arbeidsovereenkomst aangeboden. X heeft dit aanbod geweigerd. RS Cleaning stelt zich op het standpunt dat X vanwege een overgang van onderneming in dienst is getreden van ISS en betaalt daarom geen loon meer. X vordert loondoorbetaling. Vastgesteld wordt dat er twee van de vier schoonmakers zijn overgegaan naar ISS, waarvan er één op het project Vion tewerk is gesteld. Het hof oordeelt dat er geen economische eenheid is overgegaan naar ISS. Hiervoor is voormelde vaststelling, tezamen met het feit dat X een aanbod voor een arbeidsovereenkomst heeft gekregen, onvoldoende. RS Cleaning is dan ook gehouden het loon aan X te betalen. (Hof rsquos-Hertogenbosch 14 april 2009, LJN BI1457)

Verder lezen
Terug naar overzicht