Sign. - Overgang van onderneming: hoofdelijke aansprakelijkheid vervreemder en verkrijger ex art. 7:663 BW gedurende één jaar na de overgang.


Overgang van onderneming: hoofdelijke aansprakelijkheid vervreemder en verkrijger ex art. 7:663 BW gedurende één jaar na de overgang. Vervreemder én verkrijger 2,5 jaar na tijdstip van overgang veroordeeld tot hoofdelijke betaling schadevergoeding ex art. 7:681 BW De werknemer, in 1994 in dienst getreden bij Rolff Keukens, was op 15 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden als gevolg van een burn-out. Op 14 februari 2006 vroeg Rolff Keukens een ontslagvergunning aan bij de CWI. Deze ontslagvergunningsaanvraag trok zij echter in april 2006 weer in. Later diende Rolff Keukens wederom een ontslagvergunningsaanvraag in. Na verkregen toestemming van de CWI zegde Rolff Keukens de arbeidsovereenkomst met de werknemer op tegen 28 februari 2007. Op 1 februari 2007 werd Rolff Keukens overgenomen door Bruynzeel Keukens. De werknemer vordert de hoofdelijke veroordeling van Bruynzeel Keukens en Rolff Keukens tot betaling van ndash onder meer ndash een schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag ad € 151.542,24 bruto. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag van de werknemer kennelijk onredelijk is maar acht een schadevergoeding van € 25.000 bruto billijk. De kantonrechter veroordeelt Bruynzeel Keukens én Rolff Keukens tot hoofdelijke betaling van het door hem aan de werknemer toegewezen schadevergoedingsbedrag wegens kennelijk onredelijk ontslag. Daartoe overweegt de kantonrechter het volgende. Op grond van de art. 7:662 e.v. BW zijn de rechten die op 1 februari 2007 voor Rolff Keukens voortvloeiden uit de arbeidsovereenkomst met de werknemer van rechtswege overgegaan op Bruynzeel Keukens. De naar Bruynzeel overgegane arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigde als gevolg van de opzegging door Rolff Keukens op 28 februari 2007 bij het verstrijken van…

Verder lezen
Terug naar overzicht