Sign. - Overgang van onderneming. Verhuurder neemt na ontruiming huurder de exploitatie van de onderneming weer ter hand


De werkneemster was als serveerster werkzaam bij een lunchroom. Haar werkgever huurde de lunchroom. Nadat de werkgever (als huurder) op basis van een vonnis in kort geding werd ontruimd, nam de voormalige verhuurder de exploitatie van de lunchroom weer ter hand en nam daarbij alle lopende contracten en de klantenkring over. De verhuurder stelt dat geen sprake is van overgang van onderneming omdat aan het weer ter hand nemen van de exploitatie van de lunchroom geen overeenkomst met de voormalige exploitant - de ontruimde huurder - ten grondslag ligt. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van overgang van onderneming. Onder verwijzing naar het arrest van het HvJ van 17 december 1987, NJ 1989/674 (Ny Molle Kro) overweegt de kantonrechter dat het ontbreken van een overeenkomst tussen de oude en de nieuwe exploitant van de onderneming hier niet aan in de weg staat en in het kader van overgang lsquoten gevolge van een overeenkomst' in de zin van art. 7:662 lid 2 sub a BW voldoende is dat lsquoin het kader van de contractuele betrekkingen een wijziging optreedt in de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming exploiteert en die uit dien hoofde werkgeversverplichtingen heeft tegenover de werknemers die in die onderneming zijn aangesteld'.

(Ktr. Tilburg 10 november 2010, LJN BO4392)

(Ktr. Tilburg 10 november 2010, LJN BO4392)

Verder lezen
Terug naar overzicht