Sign. - Overgangsrecht inzake de laesio enormis bij verrekenbedingen


De auteur bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 25 januari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BV6689). Deze uitspraak bevat, naast het weinig verrassende oordeel inzake de ingangsdatum van de wettelijke rente, interessante overwegingen inzake het overgangsrecht aangaande de analoge toepassing van de laesio enormis bij verrekenbedingen. De Hoge Raad is – anders dan het hof – van oordeel dat deze bepalingen niet mogen worden toegepast op verrekeningen die hebben plaatsgevonden vóór 1 september 2002, de datum van inwerkingtreding van de Wet verrekenbedingen.

(B.E. Reinhartz, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2014/2)

Verder lezen
Terug naar overzicht