Sign. - Overgangsregime aangepast


Vanaf 1 januari 2012 moeten aanbieders van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling en van beleggingsobjecten over een vergunning beschikken als de nominale waarde van de belegging die zij aanbieden minder is dan € 100.000. Tot 1 januari 2012 gold er een vergunningplicht indien de nominale waarde van de belegging minder was dan € 50.000. Het overgangsregime voor aanbieders die deelnemingsrechten en beleggingobjecten beheren of uitvoeren werd begin november 2011 bekend gemaakt en daarna aangepast. De schrijver bespreekt het overgangsregime zoals dat op 22 december 2011 is gepubliceerd. (JutD 2012, nr. 1, p. 6, mr. F.F. Nagelkerke)

Verder lezen
Terug naar overzicht