Sign. - Overname activiteiten en werknemers van failliete werkgever door derde. Werkneemster was arbeidsongeschikt op moment van aanvaarding arbeidsovereenkomst met derde.


Overname activiteiten en werknemers van failliete werkgever door derde. Werkneemster was arbeidsongeschikt op moment van aanvaarding arbeidsovereenkomst met derde. Ontslag op staande voet werkneemster op grond van bedrog door derde wegens niet meedelen arbeidsongeschiktheid bij indiensttreding afgewezen. De werkneemster trad op 15 oktober 2007 voor de bepaalde tijd van een jaar in dienst bij Serin B.V. (Serin) in de functie van lifecoach/ loopbaanbegeleider. Dit contract werd bij brief van 11 september 2008 voor de duur van een jaar verlengd, dus tot 14 oktober 2009. De werkneemster was voor Serin werkzaam in een relatief klein team op de vestiging Rotterdam. Bij de werkneemster werd in maart 2008 de eetstoornis lsquoboulimiarsquo gediagnosticeerd. Op 11 november 2008 werd de werkneemster volledig arbeidsongeschikt verklaard, hetgeen door de bedrijfsarts bij rapportage van die datum (ook) aan Serin werd bevestigd. Op 2 december 2008 werd Serin in staat van faillissement verklaard en bij brief van 8 december 2008 zegde de curator de arbeidsovereenkomst van de werkneemster op. Eind december 2008 deelde de curator de werknemers van Serin mee dat de bedrijfsactiviteiten zouden worden voortgezet door ACAI en door ACAI aan 74 werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst werd aangeboden. De werkneemster was één van hen. Op 5 januari 2009 ging de werkneemster samen met haar collegarsquos naar de kennismakings- en voorlichtingsbijeenkomst met het management van ACAI. De werkneemster meldde zich niet ziek bij ACAI na 5 januari 2009 en bezocht die maand enkele malen de vestiging in Rotterdam. Bij brief van 9 februari 2009 heeft ACAI de arbeidsovereenkomst met de werkneemster buitengerechtelijk vernietigd, subsidiair de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd/beëindigd wegens een dringende reden. De werkneemster…

Verder lezen
Terug naar overzicht