Sign. - Overtreding beheersverbod


Eiser Van Ham heeft restaria lunchroom De Katterug gekocht van De Voer en Partners CV. Gedaagden j. de Voer en C.r. de VoerSipkema (De Voer c.s.) waren commanditaire vennoten, hun zoon j.P. de Voer beherend vennoot. Van Ham vordert (i) betaling van een bedrag dat hij aan een werkneemster die voor de overdracht van de lunchroom bij de CV werkzaam was heeft voldaan en (ii) betaling van een contractuele boete wegens het onbetaald laten van de eerstgenoemde vordering. Van Ham is van oordeel dat het beheersverbod van art. 20 lid 2 WvK is overtreden. Met betrekking tot het gestelde interne handelen van De Voer c.s. overweegt de rechtbank dat dergelijke gedragingen eerst als "daden van beheer" als bedoeld in art. 20 lid 2 WvK kunnen worden aangemerkt wanneer die ertoe leiden dat er voor de beherend venno(o)t(en) geen ruimte meer blijft voor het bepalen van het beleid van de vennootschap. De werkzaamheden van De Voer c.s. in de lunchroom kunnen niet als zodanig worden aangemerkt. Onvoldoende gesteld noch gebleken is dat De Voer c.s. intern een dermate beslissend overwicht op j.P. de Voer hadden, dat die beherend vennoot enkel overeenkomstig de wens of instructie van De Voer c.s. naar buiten heeft gehandeld. Ten aanzien van het gestelde externe handelen van De Voer c.s. overweegt de rechtbank dat dergelijke gedragingen eerst als "werkzaamheden in zaken van de vennootschap" als bedoeld in art. 20 lid 2 WvK gelden, indien sprake…

Verder lezen
Terug naar overzicht