Sign. - Overtreding concurrentiebeding door twee werknemers


Twee werknemers hadden een arbeidsovereenkomst met concurrentiebeding bij werkgever. Zij hebben ontslag genomen en zijn via detachering bij hetzelfde project te werk gesteld/gelaten, als waar zij werkzaam waren voor oorspronkelijk werkgever. Oorspronkelijke werkgever vordert door overtreding van het concurrentiebeding van beide werknemers een boete van € 100 per dag. In beide zaken gaat het om de vraag of werknemer het concurrentiebeding heeft overtreden door werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever van oorspronkelijk werkgever, waar beide werknemers werkzaam zijn geweest in opdracht van oorspronkelijk werkgever. De kantonrechter moet concluderen dat werknemers het concurrentiebeding hebben overtreden, gelet op het vaststaande feit dat werknemers werkzaamheden zijn gaan verrichten op hetzelfde project waar zij voorheen voor oorspronkelijk werkgever werkzaamheden verrichtte. Vervolgens moet beoordeeld worden of desondanks de boete in het geheel niet of tot een gematigd bedrag is verschuldigd. De kantonrechter is van oordeel dat voldoende aanleiding bestaat om de contractuele boete te matigen. Ten eerste waren de arbeidsovereenkomsten slechts van korte duur (voor de duur van het project). Ten tweede hadden beide werknemers geen enkele beslissende bevoegdheid en verder is gebleken dat sprake was van een verbetering in de arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe werkgever, hetgeen door werknemers gesteld en door oorspronkelijk werkgever onvoldoende gemotiveerd is weersproken. Met toepassing van art. 6:94 lid 1 BW is de kantonrechter dan ook van oordeel dat onder deze omstandigheden de billijkheid klaarblijkelijk eist dat de contractuele boete wordt gematigd en wijst een eenmalige boete van € 1.500 toe aan beide werknemers.

(Ktr. Haarlem 11 februari 2009, LJN BH3442 en Ktr. Haarlem 11 februari 2009, LJN BH3468) 

(Ktr. Haarlem 11 februari 2009, LJN…

Verder lezen
Terug naar overzicht