Sign. - Overtreding relatiebeding door contact via LinkedIn


Deze zaak betreft een werknemer die korte tijd na zijn ontslag in dienst treedt bij een concurrerende onderneming. De arbeidsovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd per 31 maart 2010. In de vaststellingsovereenkomst is voor zover van belang het volgende relatiebeding opgenomen: lsquoHet is werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CRYPSYS verboden om vanaf heden en gedurende een tijdvak van een (1) jaar na Einddatum als particulier, als zelfstandig ondernemer, als werknemer in dienst van derden of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, rechtstreeks of zijdelings contact te hebben of te onderhouden, één en ander in de ruimste zin des woords, met de volgende (leveranciers)relaties van werkgever: ndash SOPHOS Ltd, ndash SOPHOS Benelux, M8e6, Lumension, Blockmasterrsquo. Bij een eerder kort geding tussen partijen heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat uit de omschrijving van het relatiebeding duidelijk blijkt dat ex-werknemer ieder contact is verboden met de daarin genoemde relaties in welke hoedanigheid dan ook en één en ander in de ruimste zin des woords. De voorzieningenrechter geeft daarnaast aan dat uitdrukkelijk is opgenomen dat het ex-werknemer ook verboden is om als particulier contact te hebben met de aangegeven relaties. Onder het relatiebeding valt dus niet enkel zakelijk contact. De voorzieningenrechter gaat in onderhavige zaak uit van deze uitleg van het relatiebeding. In deze zaak ging het onder meer om de vraag of ex-werknemer het relatiebeding heeft overtreden door via LinkedIn contact te hebben met een werkneemster van Sophos. Op een screenprint welke oud-werkgever heeft overgelegd als bewijs staat in de linker (standaard)balk: lsquo[...] is now connected to [...] …

Verder lezen
Terug naar overzicht