Sign. - Overtreding Wet financiële betrekkingen buitenland


Vast staat dat Homer Dutch Design Holdings niet binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan DNB heeft gerapporteerd en derhalve art. 7 lid 2 Wfbb 1994 niet heeft nageleefd. DNB kwam daarom, gelet op art. 9b Wfbb 1994, de bevoegdheid toe Homer een bestuurlijke boete op te leggen. De rechtbank is van oordeel dat een boete van € 5000 evenredig is. Affourtit bespreekt in zijn noot de wijze waarop de rechtbank de bestuurlijke boete toetst aan het evenredigheidsbeginsel. (Rb. Rotterdam 8 maart 2012, «JOR» 2012/149, m.nt. mr. V.H. Affourtit)

Verder lezen
Terug naar overzicht