Sign. - Pandrecht op lidmaatschapsrechten in een coöperatie: een onzekere zekerheid


Derden, die coöperaties met vreemd vermogen financieren, bedingen vaak zekerheden voor hun vorderingen. De schrijvers bespreken het pandrecht op het belang van een lid in de coöperatie en de mogelijkheid om ook stemrecht aan de financier toe te kennen door hem als lid van de coöperatie toe te laten. Zij komen tot de conclusie dat verpanding van het belang van een lid van de coöperatie een onzekere zekerheid vormt.
(Ondernemingsrecht 2012, 79, mr. R.W. Clumpkens en mr. L.M. Kooi)

Verder lezen
Terug naar overzicht