Sign. - Papillon, Philips, rechtbankuitspraken, infractieprocedure: Hoe nu verder met de grensoverschrijdende fiscale eenheid?


Een Nederlandse vennootschap kan naar nationaal recht geen fiscale eenheid vormen met een niet in Nederland gevestigde vennootschap. Het Hof van Justitie heeft in het zogenoemde X-Holding arrest (25 februari 2010, C-337/08), beslist dat dit gegeven op zich niet in strijd is met het EU-recht. Echter, in de praktijk wordt wel betoogd dat op grond van het EU-recht Nederland wel is verplicht een fiscale eenheid toe te staan: (i) tussen twee Nederlandse zustervennootschappen met een in een andere EU-lidstaat gevestigde moedervennootschap, en (ii) tussen een Nederlandse grootmoedervennootschap en haar Nederlandse kleindochtervennootschap, met een in een andere EU-lidstaat gevestigde tussenhoudster. De auteur bespreekt deze problematiek aan de hand van relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie en lagere Nederlandse rechtspraak.
(MBB 2012/10, G.C.F. van Gelder)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht