Sign. - Partner is geen derde


Vraag is of appellante A als derde in de zin van art. 19 aanhef en onder c Bbpm kan worden aangemerkt. Van belang is of uit overeenkomst of wet blijkt dat B op de rekening bij Icesave gelden ten behoeve van appellante hield. Het College is op grond van de overgelegde documenten van oordeel dat daarvan niet is gebleken. Het College bevestigt de aangevallen uitspraak.
(CBb 5 april 2012, LJN BW0976, «JOR» 2012/188, m.nt. mr. E.L.M. van Kranenburg, tevens behorend bij «JOR» 2012/187)

Verder lezen
Terug naar overzicht