Sign. - Partneralimentatie en het voortgezet gebruik van de echtelijke woning


In geschil is de behoefte van V, haar behoeftigheid en de draagkracht van M. Daarnaast is in geschil het voortgezet gebruik van de echtelijke woning. M verzoekt te bepalen dat hij het recht heeft om in de echtelijke woning te blijven wonen en de tot de inboedel daarvan behorende zaken te blijven gebruiken tot zes maanden na de inschrijving van de beschikking tot echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.
Het hof is van oordeel dat V aannemelijk heeft gemaakt dat zij niet in staat is haar werkzaamheden uit te breiden en zodoende meer inkomen te genereren en overweegt daartoe als volgt. Naar het oordeel van het hof spant V zich voldoende in om zoveel mogelijk in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Zo heeft zij diverse sollicitatiepogingen ondernomen, zij het zonder resultaat. Daarbij komt dat V psychische klachten heeft als gevolg van het omkomen van haar familie bij een verkeersongeluk. V wordt voor haar klachten behandeld door het bedrijfsmaatschappelijk werk en slikt antidepressiva. Het hof acht het aannemelijk dat V gemotiveerd is om te werken, maar dat haar klachten zodanig zijn dat zij haar belastbaarheid in negatieve zin beïnvloeden. V heeft moeite zich te concentreren op het werk en is vergeetachtig. Ter zitting is gebleken dat haar contract bij [werkgever] met ingang van [datum] zal worden beëindigd, omdat er klachten waren over het functioneren van V. Het hof is van oordeel dat V het verlies van haar baan niet kan worden aangerekend. Het hof neemt bij het vorenstaande nog in aanmerking de leeftijd van V, die thans 52 jaar is, en de omstandigheid dat zij tijdens het huwelijk van partijen, naast…

Verder lezen
Terug naar overzicht