Sign. - Patstelling kan leiden tot intrekking vergunning


Bij beschikking van 10 februari 2011 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Middle Europe Investments NV (MEI), MEI fondsenbeheer BV (MfB), MEI Management BV en MEOf Management BV (de vennootschappen) vanaf 1 januari 2006. Bij wijze van onmiddellijke voorziening schorste de Ondernemingskamer de bestuurders en benoemde zij een tijdelijke bestuurder (Kloos) bij de vennootschappen. De AfM heeft aangekondigd dat zij de aan MfB verleende vergunning zal intrekken indien niet op korte termijn de beleidsbepalende rollen van zowel De Rooy als Winkelman definitief zullen worden beëindigd. Kloos heeft in dit verband de mogelijkheden onderzocht om alle aandelen in MEI aan een derde te verkopen. De Ondernemingskamer acht voldoende aannemelijk gemaakt dat de AfM de vergunning van MfB zal intrekken indien op korte termijn geen zekerheid zal bestaan over verkoop van MEI of MfB aan een daartoe geschikt geachte derde en dat intrekking van de vergunning van MfB zal leiden tot liquidatie in de vorm van een gecontroleerde afbouw van MfB waarvan onder andere de beleggers in de desbetreffende fondsen mogelijk ernstig nadeel zullen ondervinden. De dringende noodzaak tot het behoud van MfB is daarmee gegeven. Partijen verkeren in een patstelling waardoor gelet op de door de AfM gestelde deadline van (thans) 19 oktober 2011 en de kans op evident nadelige gevolgen voor de vennootschappen en andere betrokkenen, nader ingrijpen noodzakelijk is. Hoewel de primair gevraagde voorziening, die strekt tot overdracht van alle aandelen in MEI aan een beheerder die de bevoegdheid heeft die aandelen over te dragen, op zichzelf beschouwd onder omstandig heden toewijsbaar is, acht de Ondernemingskamer een zo ver strekkende voorziening niet geëigend indien…

Verder lezen
Terug naar overzicht