Sign. - Pensioen en pensioenfonds in transitie


 

De schrijver bespreekt de vraag wie de verdeling van lusten en lasten rond pensioenen bepaalt. Hierbij besteedt hij onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen: het korten als ultimum remedium onder het nominaal pensioencontract, het pensioenakkoord en de overgang naar het reëel pensioencontract, art. 20 Pw en de leer van de uitgewerkte rechtsverhouding, de 'evenwichtige belangenafweging' als richtsnoer voor het pensioenfondsbestuur, en de hervorming van pensioenfondsbestuur, toezicht, medezeggenschap en verantwoording (pension fund governance). De verdeling van lusten en lasten is een resultante van het wettelijk kader, hetgeen partijen (werkgevers en werknemers) overeenkomen en de uitvoering van de pen sioenovereenkomst door het pensioenfonds, binnen de gestelde governanceeisen. Alle drie zijn op dit moment in transitie, onder andere door de introductie van de Wet versterking pensioenfondsen en het wettelijk kader dat wordt ontwikkeld om de uitvoering van het Pensioenakkoord mogelijk te maken: het voorontwerp van Wet invoering reële ambitieovereenkomst.

 

(Ondernemingsrecht 2013, 109, prof. mr. R.H. Maatman)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht