Sign. - Pensioen, lijfrente en alimentatie bij scheiden: verdelen van vermogen of het verkrijgen van inkomen?


Waarom wordt de verdeling van 'vermogen' in geval van echtscheiding in bepaalde gevallen aangemerkt als belastbaar inkomen? Deze vraag staat centraal naar aanleiding van Hof Den Bosch 23 februari 2012, waarin twee lijfrentepolissen in het kader van de boedelverdeling werden toebedeeld aan de man, onder verrekening van de waarde in contanten. De auteur behandelt deze uitspraak niet omdat het een spraakmakend of afwijkend oordeel betreft, maar omdat het de discrepantie laat zien tussen de belevingswereld enerzijds en de fiscaal-juridische kwalificatie anderzijds.

(mw. dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn, ftV – civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen 2012/6, p. 10)

Verder lezen
Terug naar overzicht