Sign. - Pensioendeling in internationaal perspectief


Onder Nederlands recht kan bij scheiding recht op pensioenverevening volgens de WVP of recht op pensioenverrekening op grond van het Boon/Van Loon-arrest bestaan. In dit artikel behandelt de auteur de IPR-aspecten van wat hij in dit verband als 'pensioendeling' aanmerkt: een recht op pensioen van de (ex-)partner in verband met scheiding van welke vorm dan ook. Daarbij komt de (schaarse) rechtspraak ook aan de orde. De auteur beperkt zich tot kwesties die tot de rechtsmacht van de Nederlandse rechter behoren. Behandeld wordt welk recht de Nederlandse rechter toepast indien hij oordeelt dat de partij die de zaak voorlegt ontvankelijk is en tot welk oordeel het toepasselijk recht leidt. Executieproblemen laat de auteur buiten beschouwing. Het op 1 januari 2012 in werking getreden Boek 10 BW krijgt ook aandacht.

(mr. W.P.M. Thijssen, EB – Tijdschrift voor scheidingsrecht 2012/3, p. 52)

Verder lezen
Terug naar overzicht