Sign. - Pensioenontslagbedingen in strijd met richtlijn?


Vas Nunes bepleit dat de uitzondering van leeftijdsontslag in art. 7 lid 1 onder b van de WGBL in strijd is met de Kaderrichtlijn gelijke behandeling 2000/78. (TAP 2009/02, p. 66)

Verder lezen
Terug naar overzicht